Overblog Folge diesem Blog
Edit post Administration Create my blog
30. April 2011 6 30 /04 /April /2011 15:00

Соёлын тухай олон тодорхойлолт байдаг бөгөөд тэдгээр нь байнга хэрэглэгддэг.

Өргөн дэлгэр тархсан соёлын тухай нэг тодорхойлолт нь Гооденоугийн тодорхойлолт болно:

 

Culture, being what people have to learn or distinct from their biological heritage, must consist of the end product of learning: knowledge, in a most general, if relative, sense of the term. By this definition, we should note that culture is not a material phenomenon; it does not consist of things, people, behavior, or emotions. It is rather an organization of these things. It is the forms of things that people have in mind, their models of perceiving, relating, and otherwise interpreting them. As such, the things people say or do, their social arrangements and events, are products or by products of their culture as they apply it to task of perceiving and dealing with their circumstances. To one who knows their culture, these things and events are also signs signifying the cultural forms and models of which they are material representations.

(Goodenough 1964, 36)

 

Соёлын тухай өөр нэг тодорхойлолт нь:

 

A society’s culture consists of whatever it is one has to know or believe in order to operate in a manner acceptable to its members, and to do so in any role that they accept for any one of themselves.

(Goodenough 1964, 36)

 

Юуны өмнө байгалийн болон соёлын үйл явдлыг ялгах нь чухал. Байгалийн зүйл нь бүх хүнд хамаатай, эволюцийн хувьслаар үүсэн бий болж, удамшиж үлддэг. Соёлын зүйлийг эзэмшин авч болдог, нэгдсэн үйлдлээр үүсдэг. Энэ нь чухамхүү хүн юуг удмаас өвлөн авдаг, юуг эзэмшин олж авч болдог гэсэн ялгааг харуулж байна.

Өөр нэг ойлголт бол энд ямар нэг объектын талаар биш харин мэдлэгийн тухай авч үздэг. Бүтээгдэхүүнүүдэд соёлын утга учир шингэсэн байдаг. Хүний толгой руу бид өнгийж чадахгүй. Тиймээс бид бүтээгдэхүүнүүд болон үйлдлүүдийг ойлгож, утга учрыг нь тайлах хэрэгтэй.

 

Diesen Post teilen

Repost 0

Kommentare